Kontakt

  Formularz kontaktu


  Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Amber-Glass Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Nowa 42, biuro@amberglass.pl i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umowami oraz obowiązującymi przepisami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Zamówienia
  Przedstawiciele handlowi
  Zaopatrzenie
  Transport
  Sekretariat
  Marketing
  Wyceny
  Robert Głąb

  Regionalny Przedstawiciel Handlowy

  Zapytania

  Zapytania proszę wysyłać na poniższy adres:

  Zamówienia

  Zamówienia proszę wysyłać na poniższy adres:

  Dział Marketingu
  Edyta Bednarska

  Pracownik Działu Transportu

  Anna Białas

  Koordynator Procesów Magazynowych

  Izabela Kowalska

  Pracownik Działu Ofertowania i Zleceń

  Ałła Azarenko

  Pracownik Działu Ofertowania i Zleceń

  Aleksandra Ornat

  Pracownik Działu Ofertowania i Zleceń

  Sandra Strzałka

  Pracownik Działu Ofertowania i Zleceń

  Judyta Pakuła

  Pracownik Działu Ofertowania i Zleceń

  Dariusz Sznajder

  Pracownik Działu Transportu

  Mateusz Fijołek

  Pracownik Działu Zaopatrzenie

  Mariola Pacyna

  Kierownik Działu Zaopatrzenie

  Marek Sus

  Regionalny Przedstawiciel Handlowy

  Agnieszka Golda

  Regionalny Przedstawiciel Handlowy

  Michał Ośkiewicz

  Regionalny Przedstawiciel Handlowy

  Eugeniusz Jany

  Regionalny Przedstawiciel Handlowy

  Agnieszka Gawenda

  Pracownik Działu Handlowego

  Katarzyna Chudobska

  Pracownik Działu Handlowego

  Katarzyna Wosz

  Zastępca Dyrektora ds. Handlowych

  Damian Ficek

  Koordynator Działu Ofertowania i Zleceń

  Łukasz Podgórski

  Kierownik Działu Oferowania i Zleceń

  AMBER-GLASS Sp. z o.o.
  pin icon

  ul. Nowa 42,
  41-500 Chorzów

  Konto bankowe:

  ING BSK O/Chorzów 77 1050 1243 1000 0022 7490 5526

  KRS: 0000013655 – Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach, kapitał zakładowy 100.000 złotych wpłacony w całości.

  NIP: PL 627 247 13 95

  REGON: 278050784