Blask szkła piękno wnętrza

Contact

AMBER-GLASS Sp. z o.o.

ul. Nowa 42
41-500 Chorzów

KRS: 0000013655 – Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach,
[kapitał zakładowy 100.000 złotych wpłacony w całości]

Office Open:
Monday – Friday: 08:00 – 16:00

Office

Agnieszka Kowieska
phone: +48 32 346-07-06 (07)
mobile: +48 664 717 870
fax: +48 32 346-07-08
biuro@amberglass.pl

Sales representative
(Silesia)

Eugeniusz Jany
mobile: +48 881 929 894
eugeniusz.jany@amberglass.pl

Sales representative
(East)

Marek Sus
mobile: +48 664 717 853
marek.sus@amberglass.pl

Sales representative
(West)

Marcin Czerniewicz
mobile: +48 881 929 874
marcin.czerniewicz@amberglass.pl

Head of the sales department

Mariola Pacyna
phone: +48 32 346-07-07 (06) int. 37
mobile: +48 664 717 847
mariola.pacyna@amberglass.pl

Sales manager
(wholesale & logistics)

Edyta Bednarska
phone: +48 32 346-07-07 (06) int. 20
mobile: +48 664 704 200
fax int. 43
edyta.bednarska@amberglass.pl

Customer service
(wholesale)

Katarzyna Ślusarczyk
phone: +48 32 346-07-07 (06) int. 25
mobile: +48 664 717 850
fax int. 43
katarzyna.slusarczyk@amberglass.pl

Customer service
(wholesale)

Anna Białas
phone: +48 32 346-07-07 (06) int. 33
mobile: +48 881 929 910
fax int. 43
anna.bialas@amberglass.pl

Sales manager
(glass processing)

Łukasz Podgórski
phone: +48 32 346-07-07(06) int. 48
mobile: +48 664 717 863
fax int. 38
lukasz.podgorski@amberglass.pl

Customer service
(glass processing)

Rafał Słowik
phone: +48 32 346-07-07(06) int. 38
mobile: +48 664 717 845
fax int. 38
rafal.slowik@amberglass.pl

Customer service
(glass processing)

Katarzyna Wosz
phone: +48 32 346-07-07 (06) int. 48
mobile: +48 664 704 100
katarzyna.wosz@amberglass.pl

Installations

phone: +48 32 346-07-(06) int 30
montaze@amberglass.pl