AMBER-GLASS na Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym

Spotkanie miało na celu promowanie współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą. Przedstawiciele biznesu, rządu i organizacji pozarządowych z obu krajów mogą się spotkać, wymieniać doświadczeniami, nawiązywać kontakty handlowe oraz omawiać kwestie związane z rozwojem gospodarczym i inwestycjami. 

Wśród około 500 zaproszonych gości znalazła się również nasza firma, reprezentująca przedsiębiorstwo z branży szklarskiej. Dziękujemy bardzo za możliwość wymiany doświadczeń oraz za nawiązania kontaktów i współpracy z innymi firmami.