Blask szkła piękno wnętrza

Kontakt

AMBER-GLASS Sp. z o.o.

ul. Nowa 42
41-500 Chorzów

KRS: 0000013655 – Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach,
[kapitał zakładowy 100.000 złotych wpłacony w całości]

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 16:00

Sekretariat

Agnieszka Kowieska
tel: +48 32 346-07-06 (07)
kom: +48 664 717 870
fax +48 32 346-07-08
biuro@amberglass.pl

Regionalny Przedstawiciel Handlowy
(Śląsk)

Eugeniusz Jany
kom: +48 881 929 894
eugeniusz.jany@amberglass.pl

Regionalny Przedstawiciel Handlowy
(Polska Wschód)

Marek Sus
kom: +48 664 717 853
marek.sus@amberglass.pl

Regionalny Przedstawiciel Handlowy
(Polska Zachód)

Marcin Czerniewicz
kom: +48 881 929 874
marcin.czerniewicz@amberglass.pl

Z-ca Dyrektora Działu Handlowego

Mariola Pacyna
tel: +48 32 346-07-07 (06) wew. 37
kom: +48 664 717 847
mariola.pacyna@amberglass.pl

Kierownik Działu Handlowego
(Hurt i Logistyka)

Edyta Bednarska
tel: +48 32 346-07-07 (06) wew. 20
kom: +48 664 704 200
fax wew. 43
edyta.bednarska@amberglass.pl

Pracownik Działu Handlowego
(Hurt)

Katarzyna Ślusarczyk
tel: +48 32 346-07-07 (06) wew. 25/33
kom: +48 664 717 850
fax wew. 43
katarzyna.slusarczyk@amberglass.pl

Pracownik Działu Handlowego
(Hurt)

Anna Białas
tel: +48 32 346-07-07 (06) wew. 25/33
kom: +48 881 929 910
fax wew. 43
anna.bialas@amberglass.pl

Kierownik Działu Handlowego
(Obróbka)

Łukasz Podgórski
tel: +48 32 346-07-07(06) wew. 38/48
kom: +48 664 717 863

lukasz.podgorski@amberglass.pl

Pracownik Działu Handlowego
(Obróbka)

Rafał Słowik
tel: +48 32 346-07-07(06) wew. 38
kom: +48 881 928 860

rafal.slowik@amberglass.pl

Pracownik Działu Handlowego
(Obróbka)

Katarzyna Wosz
tel: +48 32 346-07-07 (06) wew. 48
kom: +48 664 704 100
katarzyna.wosz@amberglass.pl

Pracownik Działu Handlowego
(Obróbka)

Agnieszka Gawenda
tel: +48 32 346-07-07(06) wew. 38
kom: +48 664 717 845
agnieszka.gawenda@amberglass.pl

Montaże

tel: +48 32 346-07-(06) wew 30.
montaze@amberglass.pl