Blask szkła piękno wnętrza

Fundusze Europejskie


Beneficjent: AMBER-GLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowej technologii hartowania i obróbki szkła płaskiego w przedsiębiorstwie AMBER-SZKŁO Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie zakłada komercjalizację wyników własnych prac B+R ujętych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej drogą inwestycji technologicznej obejmującej stworzenie zaplecza produkcyjnego umożliwiającego wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych procesów i produktów w zakresie szkła hartowanego.

Harmonogram realizacji: Inwestycja technologiczna realizowana będzie w okresie od 15.03.2016 r. do 30.06.2017 r.

Cele projektu: zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa AMBER-SZKŁO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych autorskich rozwiązań w zakresie hartowania i obróbki szkła płaskiego.

Planowane efekty:
wdrożenie 1 rozwiązania będącego wynikiem prac B+R
wprowadzenie 1 nowej innowacji produktowej
utworzenie 8 nowych trwałych miejsc pracy we wspartym przedsiębiorstwie
wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,4 mln zł
Wartość projektu: 10 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 887 500,00 zł