Blask szkła piękno wnętrza

Fundusze Europejskie

Beneficjent: AMBER-GLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Nowe technologie informatyczne w zakładzie usługowo-produkcyjnym z branży szkła budowlanego”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnych TIK w celu optymalizacji wybranych procesów biznesowych w firmie, w modelu B2E i B2B
Harmonogram realizacji: Projekt będzie realizowany w okresie od 2017.01.09 – 2018.01.08r.

Celem projektu:
Modernizacji 2 procesów, w których w określonym zakresie wykorzystywano dotąd TIK, ale wymagają one modernizacji: sprzedaży i zarządzania produkcją; Implementacji TIK do 2 procesów, nie podlegających dotąd automatyzacji, realizowanych tradycyjnymi metodami: zarządzania firmą i strategią. Projekt obejmuje zakup środków trwałych i oprogramowania niezbędnego do informatyzacji oraz optymalizacji wybranych procesów biznesowych, doradztwo konieczne do prawidłowego wdrożenia nowych TIK, szkolenia dla personelu firmy z obsługi nowych TIK oraz doradztwo konieczne do prawidłowego funkcjonowania nowych TIK.


Najważniejszymi informatycznymi efektami projektu będą:

Wdrożenie oprogramowania o 3 modułach: DMS,CRM,BI,
Zakup nowych urządzeń IT w spółce.
Wartość projektu: 351 520,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 131 687,00 zł

Beneficjent: AMBER-GLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowej technologii hartowania i obróbki szkła płaskiego w przedsiębiorstwie AMBER-SZKŁO Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie zakłada komercjalizację wyników własnych prac B+R ujętych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej drogą inwestycji technologicznej obejmującej stworzenie zaplecza produkcyjnego umożliwiającego wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych procesów i produktów w zakresie szkła hartowanego. Harmonogram realizacji: Inwestycja technologiczna realizowana będzie w okresie od 15.03.2016 r. do 30.06.2017 r. Cele projektu: zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa AMBER-SZKŁO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych autorskich rozwiązań w zakresie hartowania i obróbki szkła płaskiego. Planowane efekty:
wdrożenie 1 rozwiązania będącego wynikiem prac B+R
wprowadzenie 1 nowej innowacji produktowej
utworzenie 8 nowych trwałych miejsc pracy we wspartym przedsiębiorstwie
wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,4 mln zł
Wartość projektu: 10 000 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 887 500,00 zł